Ebuhleni

Ebuhleni Day Care is in 2000 opgericht door Jeanette Ndlovu, toen ze begon met vijf kinderen. Momenteel biedt Ebuhleni zorg aan 72 kinderen (0-6 jaar) in Ivory Park. Ebuhleni is gevestigd in het huis van Jeanette: het maakt gebruik van twee ruimtes (kantoor, klaslokaal), de keuken, en de achtertuin als speelruimte en ‘buitenklas’. Door het SEEtrust partnerschap is Ebuhleni momenteel in staat een gezonde financiële huishouding te voeren. Naast Jeanette werken er twee stafleden.

Business-ontwikkeling

  • Korte termijn: zorgdragen voor goede faciliteiten op huidige locatie: er is een extra klas nodig om goed onderwijs te kunnen waarborgen, en om te voldoen aan de criteria van de Department of Health and Safety
  • Langere termijn: het vinden van een eigen locatie voor het programma op formele grond, waardoor het aantal kinderen drastisch kan toenemen en nieuwe sponsoren en investeerders aangetrokken kunnen worden (die nu niet geïnteresseerd zijn omdat het home-based care betreft)

Comments are closed.