Diepsloot Youth Consortium

Seetrust werkt sinds medio 2010 samen met jeugd in Diepsloot, om hen te helpen zichzelf te organiseren, faciliteiten te krijgen en om een positieve invloed van de jeugd in Diepsloot te hebben. Diepsloot is een grote township in het noorden van Johannesburg, waar ongeveer 200.000 mensen wonen, met een werkloosheidspercentage van ongeveer 75%, en waar ondersteuning en middelen voor de jeugd schaars zijn.

Seetrust helpt bij de ontwikkeling van een consortium van lokale jeugdorganisaties om individuele initiatieven te verbinden, middelen te delen en ontwikkelen, van elkaar te leren en de impact te laten toenemen die zij hebben op de Diepsloot community.

Diepsloot Youth Consortium bestaat momenteel uit twee jeugdorganisaties:

YD CAT (Youth Development Community Action Team)

Een nonprofit organisatie opgezet door jeugd uit Diepsloot met als doel om een ‘tweede thuisbasis’ voor jeugd in de sloppenwijk te zijn en hen actief bij te staan in het afmaken van school en het bouwen aan een goede werktoekomst.

Momenteel heeft de organisatie 27 leden.

SEEtrust werkt sinds 2010 met YD CAT. De twee speerpunten voor 2011 zijn:

(1) het creëren van een thuishonk: een plek waar jeugd kan komen na school, om te sporten (voetbal), huiswerk te doen, om hun verhaal kwijt te kunnen.

(2) het informeren over mogelijke carrière-paden: het uitnodigen van professionals om op school over hun werk te spreken, het informeren over hoe je aan te melden bij de universiteit of college, en hoe je een studiebeurs kunt aanvragen.

Born Talented

Zij biedt een naschoolsprogramma waarin theater centraal staat, naast huiswerkbegeleiding. Ook zij stellen zichzelf tot doel om jeugd te helpen op ‘het rechte pad’ te blijven (geen drank, drugs, sex, wel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het afmaken van school).

Hun programma – wat elke weekdag draait – wordt actief benut door ongeveer 40 jeugdigen (16-22 jaar).

Business-ontwikkeling

  • Het leren kennen van andere jeugdinitiatieven in Diepsloot en hen uitnodigen om deel te nemen aan het consortium. Op deze manier kan optimaal gebruik gemaakt wordt van schaarse middelen (specifieke kennis, faciliteiten) en makkelijker sponsorgeld aangeboord worden. Ook maakt het het voor de Diepsloot jeugd makkelijker om het aanbod te vinden en er van gebruik te maken.
  • YD CAT slagvaardiger maken: door het coachen van het leiderschapsteam van vier (Gift, Petrus, Sipho en Bridget) in het maken van een jaarplan en het uitvoeren van twee projecten, ontwikkelt het team belangrijke vaardigheden in het koersbepalen van de organisatie en het betrokken en gemotiveerd houden van haar leden.

Comments are closed.