Individual Support

In de sloppenwijken van Johannesburg wonen vele, vele kinderen en jongeren, allemaal unieke individuen net als wijzelf. Sommige van hen zouden sterk gebaat zijn met het persoonlijke contact en de persoonlijke steun van een Umlindi (umlindi betekent beschermengel in zulu): een persoon of een gezin die een relatie wil opbouwen met een kind of jongere uit een sloppenwijk, en die bereid is om waar nodig materieel of financieel tot steun te zijn. Op deze manier stel je een kind in staat om te bouwen aan een solide toekomst voor zichzelf. Een kind zoals Kenneth (14 jaar), wiens ouders gestorven zijn aan Aids, en die nu bij zijn tante inwoont. Of Gift (20 jaar), die hard werkt op school om toegelaten te kunnen worden tot de universiteit, maar niet eens het geld heft om zich in te schrijven.

Elk kind of jongere die we profileren, is iemand wiens omstandigheden we persoonlijk kennen. Als je een Umlindi wordt, kun je zelf contact onderhouden met het kind (in het engels) – via internet of persoonlijke ontmoeting. Al je financiële of materiële ondersteuning gaat direct naar de betrokken persoon of familie.

Elk profiel vertelt iets over het kind zelf: wie zij of hij is, wat kenmerkend is voor haar of zijn leven op dit moment, en wat haar of zijn specifieke behoeften zijn. Je vindt het persoonlijk profiel door op de foto te klikken.

Als je overweegt om een kind of jongere te sponsoren, neem dan contact op Janny van Lieshout voor meer informatie.

Comments are closed.