Terugblikken en vooruitblikken

Op vrijdag 24 juni heeft de Kerngroep Nederland elkaar, zoals elke maand, weer getroffen. Het hoofdthema was terugblikken en vooruitblikken. Dit hebben we gedaan door met elkaar stil te staan bij vragen als met welk idee en verlangen ben je een jaar geleden in de Kerngroep gestapt? Wat heb je hiervan kunnen realiseren? Wat geeft je momenteel veel voldoening? En waar worstel je mee? Wat wil je de komende zes maanden belangrijk maken?

Belangrijke successen zijn de opstart en ontwikkeling van Tshepang en Ithemba: twee dagprogramma’s voor kwetsbare kinderen in de sloppenwijken van Johannesburg. Daarnaast zijn er ook zorgpunten: het cultuurverschil en het gebrek aan moderne communicatiemiddelen, zoals internetverbindingen. Een belangrijk nieuw actiepunt is om het Umlindi project ook op te starten bij Ethembeni. Dit sponsorprogramma voor kinderen die beide ouders verloren hebben, krijgt vorm in een nauwe samenwerking tussen Jeanette Ndlovu (directeur Ethembeni) en Marlo Toller en Janny van Lieshout uit Kerngroep Nederland. Wordt vervolgd!

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

This entry was posted in WE. Bookmark the permalink.

Comments are closed.